Prometne študije

Investitor: Gradbena gorenjska družba d.d.

Investitor: Kranjska investicijska družba d.o.o.

Investitor: Mestna občina Kranj