Prometne študije

Na področju prometnega planiranja izdelujemo prometne študije in prometne modele, na podlagi katerih analiziramo vpliv novih prometnic oz. nove pozidave. Analize kapacitete križišč z dimenzioniranjem privedejo do rešitev, ki jih v kasnejši fazi načrtovanja pretvorimo v načrte, tako na področju načrtovanja cest kot drugih prometnih površin. Ukvarjamo se tudi s prometnimi analizami s katerimi rešujemo praktične prometne probleme. Na področju prometa izdelujemo sledeče študije in analize:

Reference

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.