Dejavnosti

 

 

Podjetje PROVIA d.o.o. ponuja celovite rešitve na področju načrtovanja nizkih gradenj:

  • predhodne raziskave 
  • idejni projekti
  • študije
  • projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD) in projekti za izvedbo
  • projektantski nadzor

 

 

Še posebej smo specializirani na naslednjih področjih:

 

   PROTIHRUPNA ZAŠČITA

 

    

   PROMETNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

    

   RAZVOJ IN EKOLOGIJA