Prometna in komunalna infrastruktura

 

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Na področju prometne infrastrukture celovito rešujemo problematiko cestnega prometa ter nemotoriziranega prometa (pešci, kolesarji).

 

Izdelujemo prometne študije različnih obsegov, na podlagi katerih izdelamo projektno dokumentacijo vseh faz (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID). 

 

Izdelujemo tudi samostojne načrte za novogradnje in rekonstrukcije cest vseh kategorij, načrte zunanjih ureditev, elaborate analize prometne varnosti, analize preglednosti, prometne prevoznosti,...

 

 

 

 

 

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

 

V sklopu načrtovanja cest, zunanjih ureditev,... izdelujemo tudi načrte 

komunalne infrastrukture (vodovod, plinovod, meteorna in fekalna kanalizacija, načrti EE vodov in telekomunikacij,...).