Načrtovanje prometne in komunalne infrastrukture

 

NAČRTOVANJE PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

  • ceste (novogradnja in rekonstrukcija vseh kategorij cest, površin za pešce in kolesarje) 
  • komunalna infrastruktura (meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, plinovod, EE naprave, telekomunikacije,...) 
  • zunanje ureditve (trgovski objekti, nakupovalni centri, servisni objekti, poslovni in individualni objekti,…) 
  • mirujoč promet (parkirišča, garažne hiše) 
  • cestne zapore (za vse kategorije cest)