Prometne študije

 

PROMETNE ŠTUDIJE

 

Na področju reševanja prometne problematike in prometnega planiranja, izdelujemo projekte (prometne študije) s kreativnimi rešitvami, ki jih v kasnejši fazi načrtovanja pretvorimo v načrte, tako na področju načrtovanja cest kot drugih prometnih površin. S področja prometne problematike izdelujemo sledeče študije in analize:

 

  • prometne študije 
  • kapacitetne analize priključkov in križišč
  • dimenzioniranje priključkov in križišč
  • simulacije prometa
  • analiza prometne varnosti
  • analiza prometne preglednosti
  • analiza prevoznosti z merodajnim vozilom