Štetje prometa

 

ŠTETJE PROMETA

 

Štetje prometa v križiščih se izvaja za potrebe prometnih inženirjev, in sicer predvsem za kapacitetno analizo križišč, za potrebe prometnega planiranja ter za ponastavitve krmilnih programov signalno varnostnih naprav. Do danes se je štetje prometa v križiščih izvajalo predvsem s klasičnim ročnim štetjem.

 

V podjetju Provia d.o.o. izvajamo štetje prometa preko video posnetka na terenu, kar prinaša številne prednosti. 

 

Prednosti "video" štetja

 • Preverljivost in zanesljivost podatkov
 • Spremljanje dejanskega stanja na terenu
 • Možnost ponovnega vpogleda v dogajanje na terenu
 • Analiza prometne varnosti
 • Podrobnejše analize odvijanja prometa (določitev časovnih razmakov, določitev dejanskih dolžin kolon,…)
 • Hitrost štetja odvisna od prometnih obremenitev
 • Oprema na terenu ne poslabšuje prometne varnosti

 

 

Video zajem

Zajem video posnetka (do 40 ur) s pomočjo video kamere.

 

Zbiranje podatkov

Pridobivanje števnih podatkov vozil po strukturi prometa

 • zajema vseh kategorij vozil
 • zajem nemotoriziranega prometa

 

Analiza podatkov

Priprava analize števnih podatkov za potrebe prometnih inženirjev:

 • Izračun konične ure
 • Diagram prometnih obremenitev
 • Analiza zavijalcev po strukturi prometa
 • Tabelarični prikaz 15 minutnih obremenitev (4 kategorije vozil)
 • Histogram nihanja prometa po priključkih
 • Izračun faktorja urne konice (PHF)

 

Oprema

 • Kamera z akumulatorjem
 • Tablica za štetje prometa
 • Programska oprema za zajem podatkov
 • Programska oprema za analizo podatkov

 

Kamera z akumulatorjem

Programska oprema

 

 

Dokumenti 

Štetje prometa

Oprema