Protihrupna zaščita

 

PROTIHRUPNA ZAŠČITA

 

Ukvarjamo se s celovitimi rešitvami na področju protihrupne zaščite zaradi obratovanja cest in železnic.

 

V ta namen izdelujemo vse faze načrtov:

  • protihrupnih ograj in nasipov,
  • preplastitev vozišč s tihimi asfalti,
  • omejitev in prepovedi prometa,
  • pasivne protihrupne zaščite (zvočna zaščita varovanih prostorov).

 

Poleg tega ponujamo specialne tehnične rešitve v segmentu varovanja pred hrupom zaradi obratovanja industrijskih naprav in obratov.