Meritve hrupne obremenjenosti

 

IN-SITU MERITVE

Skladno s standardom CEN/TS 1793-5 izvajamo in-situ meritve indeksa zvočne izolativnosti in indeksa odbojnosti protihrupnih elementov na protihrupnih ograjah. Pri tem uporabljamo vrhunsko merilno in programsko opremo vodilnega svetovnega proizvajalca Brüel&Kjær z Danske.                        

 

In-situ akustične meritve so namenjene  ugotavljanju konstantnosti kvalitete      vgrajenih protihrupnih elementov  ter trajnosti akustičnih lastnosti v  daljšem  časovnem obdobju. 

 

 

 

 

 

 

ZVOČNA IZOLATIVNOST FASADNIH ELEMENTOV

Protihrupne ograje niso vedno dovolj za varovanje ljudi pred hrupom, ki prebivajo v stavbah ob prometnicah. Zato je mnogokrat potrebno preveriti ustreznost obstoječih fasadnih elementov na bivalnih objektih in načrtovati njihovo sanacijo.

  

Po navodilih tehnične smernice TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah, izdelujemo elaborate pasivne protihrupne zaščite bivalnih objektov, katerega sestavni del so izmere in ocena stanja obstoječih stavbnih elementov, izračun potrebne izolirnosti elementov in predlog sanacije objektov.

 

Pri tem uporabljamo vrhunsko merilno in programsko opremo vodilnega svetovnega proizvajalca Brüel&Kjær z Danske.

 

 

Meritve izvajamo v skladu s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS 10/12) ter standardom SIST EN ISO 140-5.