Načrtovanje protihrupne zaščite

 

NAČRTOVANJE PROTIHRUPNE ZAŠČITE 

 

  • načrtovanje protihrupnih ograj in protihrupnih nasipov - AKTIVNA PROTIHRUPNA ZAŠČITA ob cestah, avtocestah, železnicah in zasebnih zemljiščih s celotnimi ureditvami odvodnjavanja, prometne opreme in signalizacije, komunalnih vodov,...
  • načrtovanje preplastitev voziščnih konstrukcij s "tihimi" asfalti na preobremenjenih odsekih cest in avtocest
  • načrtovanje omejitev in prepovedi prometa zaradi prekomernega hrupa
  • načrtovanje zvočne zaščite varovanih prostorov - PASIVNA PROTIHRUPNA ZAŠČITA stanovanjskih objektov, vzgojno-varstvenih ustanov, zdravstvenih ustanov,...
  • načrtovanje zvočne zaščite zaradi obratovanja industrijskih naprav in obratov (ograje, kabine, zavese, komore,...)