Študije hrupne obremenjenosti

 

ŠTUDIJE OBREMENJENOSTI S HRUPOM

 

Naše podjetje je strokovno usposobljeno za izdelavo študij obremenjenosti s hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa ter s hrupom iz industrijskih virov.

 

S pomočjo programske opreme SoundPLAN 7.3 izdelujemo analize obstoječih hrupnih obremenitev in na podlagi prometnih podatkov napovedujemo nivoje hrupa v prihodnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Določamo obstoječe in prihodnje nivoje hrupa na fasadah stanovanjskih objektov, izdelujemo karte hrupa, analiziramo različne protihrupne rešitve in izdelujemo predloge izvedbe protihrupnih ograj. Na podlagi ocenjenih zvočnih moči industrijskih virov analiziramo njihov vpliv na okolico.

 

Vse to nam služi za stroškovno učinkovito načrtovanje aktivne protihrupne zaščite in ostalih omilitvenih ukrepov.