Razvoj in ekologija

 

V družbi PROVIA d.o.o. vedno stremimo k inovativnim projektnim rešitvam z jasnim ciljem - izboljšati kvaliteto, znižati stroške ter skrajšati roke izvedbe objektov.

 

S takim pristopom smo prepričali številne naročnike, k izboru naše družbe za izdelavo projektne dokumentacije.

 

 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V NIZKOGRADNJI

 

Z uporabo obnovljivih virov energije (OVE) v nizkogradnji se ukvarjamo v sklopu protihrupne in protivetrne zaščite.

 

V letu 2012 je bila ob hitri cesti v Vrtojbi na osnovi našega projekta izvedena prva in zaenkrat tudi edina sončna elektrarna v sklopu protihrupne ograje.

 

 

Za odsek hitre ceste od Razdrtega preko Rebernic do Vipave smo v sklopu širšega projekta zaščite hitre ceste skozi Vipavsko dolino pred burjo, izdelali idejni projekt možnosti izvedbe energetskega objekta s funkcijo protivetrne zaščite (več).

 

 

Za odsek hitre ceste preko Rebernic smo kot osnovo za pripravo javnega razpisa za izbor najugodnejšega ponudnika-investitorja v sončno elektrarno, izdelali idejno zasnovo - preučitev možnosti dodatne izkoriščenosti zemljišč z izvedbo sončnih elektrarn.

 

 

Za več informacij s področja nas prosimo kontaktirajte na ....

 

 

 

NARAVNE PODPORNE KONSTRUKCIJE 

 

Poleg klasičnih podpornih in opornih konstrukcij projektiramo »naravi prijazne« podporne in oporne konstrukcije. V naši dosedanji praksi smo poleg projektiranja tradicionalnih podpornih in opornih konstrukcij projektirali konstrukcije iz gabionov ter armirane brežine. Z uporabo omenjenih rešitev smo dosegli zmanjšanje izvedbene vrednosti investicije, skrajšali čas gradnje konstrukcije ter dosegli manjše posege v prostor.

 

Projektiramo sledeče podporne in oporne konstrukcije:

 • težnostne oporne in podporne konstrukcije (gabioni, AB zidovi različnih oblik, …),
 • izvedba nasipov iz armirane zemljine (armirane brežine),
 • površinske zaščite brežin (zaščita pred erozijo).

 

 

Za več informacij s področja nas prosimo kontaktirajte na ....

 

 

 

OBLIKOVANJE IN ZASNOVA PORTALNIH KONSTRUKCIJ ZA PROMETNO SIGNALIZACIJO NA AVTOCESTAH IN HITRIH CESTAH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Na zahtevo družbe DARS d.d. smo izdelali idejni projekt za določitev izhodišč oblikovne in konstrukcijske zasnove portalnih konstrukcij za postavitev prometne signalizacije za vodenje prometa na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji. Med izdelavo idejne zasnove smo podrobno obravnavali tri vrste konstrukcij in sicer:

 • nosilna konstrukcija iz škatlastih profilov,
 • nosilna konstrukcija iz stebra škatlastega prereza ter nosilca iz 2D paličja,
 • nosilna konstrukcija iz paličja.

 

 

Za več informacij s področja nas prosimo kontaktirajte na ...

 

 

  

TEMELJENJE PROTIHRUPNIH OGRAJ

 

Temeljenje protihrupnih ograj je specifično, saj je potrebno pri relativno majhni lastni teži ter velikih prečnih obremenitvah, obtežbo prenesti na omejen prostor - cestno bankino. Razvili smo več inovativnih sistemov temeljenja PHO in uspešno rešujemo tehnične izzive.


 

 

Za več informacij s področja nas prosimo kontaktirajte na ....

 

 

 

NIZKE PROTIHRUPNE OGRAJE

Nizke protihrupne ograje predstavljajo novost na področju aktivne protihrupne zaščite v Evropi in Svetu.

 

Osnovna ideja

Inovativna tehnična rešitev protihrupne zaščite je postavljena bližje železniški progi oz. vlakovni kompoziciji in aktivno ščiti glavni vir hrupa – kolotek. Zaradi bližje postavitve je protihrupna zaščita posledično lahko nižja.

 

Prednosti v primerjavi s klasično protihrupno ograjo:

 • cenovno bistveno ugodnejša,
 • manjši obseg gradbenih del,
 • časovno krajše zapore železniške proge,
 • temeljenje praktično ni potrebno,
 • ni posega v podzemne inštalacije,
 • možna demontažna izvedba, ...

 

 

Za več informacij s področja nas prosimo kontaktirajte na ....