Kontakt

PROVIA d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

 

T: (+386) 08 205 64 26

T: (+386) 08 205 64 27

E: ...

 

Matjaž Brezavšček, univ.dipl.inž.grad.
Direktor, IZS G-1766
T: (+386) 08 205 64 26

E: ...

 
   

Sanda Mladenovič
Poslovni sekretar

T: (+386) 08 205 64 26

E: ...

 
   
Luka Petrač, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.
Vodja projektov, IZS G-2994
T: (+386) 08 205 64 27
E: ...
Boris Glumpak, grad.teh.

Projektant 

T: (+386) 08 205 64 27

E: boris.glumpak@provia.si
   
Vida Uranič, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.
Odgovorna projektantka, IZS G-2897
T: (+386) 08 205 64 26
E: ...

Sebastjan Kenda, inž.grad.

Projektant 

T: (+386) 08 205 64 27

E: ...
   

Rok Frantar, dipl.inž.grad. (UN)

Projektant

T: (+386) 08 205 64 26

E: ... 

Peter Krupenko, dipl.inž.grad. (UN)

Projektant

T: (+386) 08 205 64 26

E: ...

 

 

Gregor Svetina, mag.inž.grad.

Projektant

T: (+386) 08 205 64 26

E: ...