O podjetju

PROVIA d.o.o. je projektantsko in svetovalno podjetje na področju nizkih gradenj. 

 

V naše projekte uvajamo nove tehnične rešitve, tehnologije in materiale s ciljem izboljšanja kvalitete, nižanja stroškov ter skrajšanja časa izvedbe projektov.

 

Posebno pozornost posvečamo okolju. Na področju varovanja okolja pred hrupom, smo vodilni v svojem okolju.

 

S strokovnim znanjem in izkušnjami ustvarjamo dodano vrednost na projektih, s čimer zagotavljamo uspešen nadaljni razvoj družbe nenehno ter strokovno in osebnostno rast zaposlenih.

 

Od ustanovitve leta 2004 smo se na trgu projektantskih storitev razvili v kredibilno, zanesljivo in visoko strokovno podjetje. 

 

Glavna dejavnost podjetja

71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje

 

Ostale dejavnosti podjetja

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

71.111 Arhitekturno projektiranje

71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

71.121 Geo-meritve, kartiranje

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

 

Podjetje PROVIA d.o.o. je vpisano v seznam projektivnih in geodetskih podjetij Inženirske zbornice Slovenije pod številko 2603.