Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je opravljanje projektantskih, svetovalnih in inženiring storitev, po najvišjih standardih kakovosti v zadovoljstvo naših naročnikov ter zaposlenih v družbi.

 

Z našim strokovnim znanjem in izkušnjami ustvarjamo dodano vrednost na projektih, ki so nam zaupani. Slednje nam zagotavlja uspešen razvoj družbe ter strokovno in osebnostno rast zaposlenih v družbi.

 

 

VIZIJA

PROVIA je projektantska in svetovalna družba na področju nizkih gradenj.

Posebno pozornost posvečamo varovanju okolja. Na področju varovanja okolja pred prekomernim hrupom smo vodilni v našem okolju. Vizija družbe je ostati vodilna družba s področja zaščite pred hrupom v Sloveniji ter okrepiti svojo vlogo na tem področju v JV Evropi.