Prometna in komunalna infrastruktura

Investitor: Kranjska investicijska družba d.o.o.

Investitor: Gradbena gorenjska družba d.d.

Investitor: Mestna občina Kranj

Investitor: Mestna občina Ljubljana

Investitor: Ministrstvo za promet, DRSC

Investitor: Občina Postojna

Investitor: Mestna občina Novo mesto

Investitor: Mestna občina Kranj

Investitor: VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o.

Investitor: DACAR Transportne storitve d.o.o.

Investitor: PETROL, Slovenska energetska družba d.d.

Investitor: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Investitor: Občina Radovljica