Načrtovanje prometne in komunalne infrastrukture

Investitor: Občina Postojna

Investitor: Ministrstvo za promet, DRSC

Investitor: Mestna občina Ljubljana

Investitor: VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o.

Investitor: DACAR Transportne storitve d.o.o.

12