Prometne študije

Prometna študija – strokovna podlaga za OPPN “Avtobusni terminal v Kranju”

Investitor: Mestna občina Kranj
Lokacija: Kranj
Faza: Prometna študija
Leto: 2014

Mestna občina Kranj je v letu 2013 pristopila k reševanju velike problematike obstoječe avtobusne postaje. Obstoječa avtobusna postaja Kranj, se namreč nahaja na zelo neprimerni lokaciji in je neprimerno urejena.

Po dolgih letih je Mestna občina Kranj našla novo lokacijo za prestavitev centralne avtobusne postaje, in sicer na območje t.i. »stare toplarne« na SZ delu mestnega jedra, nedaleč stran od obstoječe avtobusne postaje. Nova lokacija se nahaja ob regionalni cesti R1-410/1135 Kokrica – Kranj (Kirdičeva cesta) v neposrednji bližini OŠ Franceta Prešerna, ZD Kranj, Šolskega centra Kranj,...

 

Za OPPN "Avtobusni terminal" v Kranju smo pripravili strokovne podlage:

 - kapacitetno analizo širšega območja

 - analizo prometne varnosti

 - idejno zasnovo cestne mreže

 - zasnovo sodobnega avtobusnega terminala

 

Na podlagi rezultatov kapacitetne analize in analize prometne varnosti se je izkazalo, da je poseg v prostor izvedljiv in da bi Mestna občina Kranj s takšnim projektom rešila dolgoletno problematiko avtobusne postaje. Hkrati bi rešila problematiko prometne varnosti na območju Kidričeve in pridobila sodoben objekt javnega značaja.