Prometna in komunalna infrastruktura

Terenske meritve prometa v mestu Kranj

Investitor: Mestna občina Kranj
Lokacija: Kranj
Faza: Elaborat
Leto: 2013

Mestna občina Kranj je naročila obsežne terenske meritve prometa na območju mesta Kranj. 

 

V mestu Kranj je bilo definiranih 17 križišč, na katerih smo izvedli štetje prometa po strukturi zavijalcev. Na vseh križiščih je bilo opravljeno 16-urno (6:00-22:00) štetje prometa po strukturi prometa. Struktura prometa je zajemala štiri glavne kategorije: osebna vozila, avtobuse, tovorna vozila in vlačilce. V ključnih križiščih so bili prešteti tudi udeleženci nemotoriziranega prometa: kolesarji in pešci.

 

Štetje prometa smo izvedli z video zajemom podatkov na terenu, ter naknadnim štetjem v pisarni.

  

 

Prednosti štetja z video detekcijo:

  • Preverljivost in zanesljivost podatkov
  • Spremljanje dejanskega stanja na terenu
  • Možnost ponovnega vpogleda v dogajanje na terenu
  • Analiza prometne varnosti
  • Podrobnejše analize odvijanja prometa (določitev časovnih razmakov, določitev dejanskih dolžin kolon,…)
  • Hitrost štetja odvisna od prometnih obremenitev
  • Oprema na terenu ne poslabšuje prometne varnosti