Študije hrupne obremenjenosti

Primerjalna študija obremenitev z železniškim hrupom s predlogom protihrupne zaščite na glavni progi št. 50 Ljubljana – Sežana (del naselja Notranje Gorice, km 576,2 – km 577,1)

Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Lokacija: Notranje Gorice
Faza: Elaborat
Leto: 2013

Primerjalna študija hrupne obremenjenosti dela naselja Notranjih Goric zaradi železniškega hrupa upošteva obstoječe stanje brez protihrupne zaščite ter analizira in predlaga možne variantne postavitve protihrupnih ograj glede na različne prečne oddaljenosti od osi železniškega tira, višine in tipe ukrepov.

 

S programsko opremo SOUNDPLAN 7.1 so bile preverjene ravni hrupa na fasadah objektov, prav tako so bile pripravljene izofonske karte za nočni čas, ko nivo hrupa najbolj presega dovoljene vrednosti. V prečnih prerezih so bili prikazani učinki posameznih variant v neposredni bližini železniške proge, predstavljene pa so tudi karte razlik nivojev med nekaterimi variantami.

 

 

Na podlagi rezultatov analize hrupnih obremenitev so bili predlagani naslednji protihrupni ukrepi:

 

  • Nizka protihrupna ograja v skupni dolžini 1650.0 m višine 0.7 m nad GRT.
  • Sanacija stavbnega pohištva v varovanih prostorih na 8 stanovanjskih objektih, ki jih s predlagano PHO ni možno zaščititi aktivno.

Nizka protihrupna ograja je pogosto uporabljena rešitev v nekaterih državah Evropske unije, predvsem v Nemčiji.