Protihrupna zaščita

Načrt aktivne protihrupne zaščite pri Kozarjah

Investitor: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Faza: PGD, PZI, PID, in-situ akustične meritve
Leto: 2005

Protihrupne ograje so zgrajene na razcepu Kozarje pri Ljubljani. Nadgradnja je izvedena iz kovinskih in transparentnih akustičnih panelov, montiranih na betonsko varnostno ograjo, katera je temeljena po sistemu vtisnjenih jeklenih kolov. Na novo je bilo urejeno odvodnjavanje avtoceste. V sklopu projekta je bil izveden tudi preizkus bočne nosilnosti temeljenja ter in-situ akustične meritve protihrupnih panelov.