Protihrupna zaščita

Meritve odmevnega časa in 24-urne meritve hrupa v okolju, predor Mali vrh, AC A2 Karavanke – Obrežje, odsek Malence – Šmarje Sap

Investitor: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Faza: akustične meritve
Leto: 2014

V predoru Mali vrh (smer Novo mesto-Ljubljana), na AC A2 predor Karavanke-Obrežje, odsek 0020/0620 Malence-Šmarje Sap so bile v sklopu protihrupne sanacije AC odseka izvedene meritve odmevnega časa pred in po izvedbi absorpcijske protihrupne obloge predora. Meritve so bile izvedene na ljubljanski strani predora.

 

Meritve so bile opravljene tudi na območju postavitve protihrupnih ograj, pred in po njihovi izvedbi.