Protihrupna zaščita

Načrt aktivne protihrupne zaščite za obvoznico Sarajevo, km 0+500 - km 5+500

Investitor: Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine
Lokacija: Sarajevo (BIH)
Faza: PZI
Leto: 2012

V sklopu izgradnje obvoznice v Sarajevu, so bile za naselja Krivoglavci, Rječica in Reljevo zgrajene protihrupne ograje v skupni dolžini cca. 2350 m, višine 2.0-3.0 m.