Protihrupna zaščita

Načrt aktivne protihrupne zaščite s sončno elektrarno na hitri cesti H4 Razdrto - Vrtojba, odsek Šempeter – Vrtojba

Investitor: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Občina Šempeter-Vrtojba
Faza: PGD, PZR, PZI, PID, NOV, in-situ akustične meritve
Leto: 2012

Protihrupna ograja je zgrajena na odseku hitre ceste med mednarodnim mejnim prehodom Vrtojba ter cestninsko postajo Bazara v smeri Vipave. Kot prvi in edini v Sloveniji smo v sklopu protihrupne ograje sprojektirali sončno elektrarno. Fotovoltaični paneli so preko nosilne podkonstrukcije pritrjeni na nosilne stebre protihrupne konstrukcije. Inštalirana moč sončne elektrarne je 168 kW.

 

Za protihrupne elemente so bili uporabljeni betonski paneli z oblogo iz ekspandirane gline ter aluminijasti paneli. Protihrupna ograja je temeljena po patentiranem sistemu betonskih temeljnih gred z vtisnjenimi jeklenimi profili HEA. Na podvozu preko državne ceste so nosilni stebri vijačeni v robni venec.

 

Poleg načrtov gradbenih konstrukcij ter elektroinštalacij in opreme so bili v sklopu projekta izdelani elaborati cestnih zapor ter izvedene in-situ akustične meritve protihrupnih panelov.