Protihrupna zaščita

Načrt aktivne protihrupne zaščite na AC A2 Karavanke – Obrežje, odsek Pluska - Ponikve in Ponikve - Hrastje

Investitor: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Faza: PGD, PZR, PZI, PID, NOV, in-situ akustične meritve
Leto: 2010

Protihrupne ograje so bile zgrajene v sklopu nove avtoceste A2 Karavanke-Obrežje, na odsekih Pluska-Ponikve in Ponikve-Hrastje. Zgrajene so večinoma na bankinah, deloma pa tudi na nasipih in viaduktu.

 

Kot akustični elementi so vgrajeni paneli iz aluminija ter poliakrila, kot oblikovalski vložek pa so bili uporabljeni gabioni. Temeljenje je v večjem delu izvedeno s patentiranim sistemom temeljnih gred in vtisnjenih jeklenih HEA profilov.

 

Po dokončanju del so bile izvedene in-situ akustične meritve protihrupnih panelov.