Ulaşim ve altyapi

 

ULAŞIM ALTYAPISI

Ulaştırma altyapısının alanında karayolu taşımacılığı ve motorsuz trafiğin (yayalar, bisikletçiler) sorunları çözüyoruz. 
 

Çeşitli trafik araştırmaları yapıyor, proje yönetiminin tüm aşamaları projelendiriyoruz (başlatma, planlama, uygulama, gözetim ve denetim, kapatma).

 

Bundan yana yeni inşaat projelerini, tüm kategorilerde olan yollarının yeniden yapılanma, dış düzenleme planlamasını, saydamlık analizi, trafik taşınabilirliği vb. projeleri de yapıyoruz.

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE TEMİZLİK ALTYAPISI

 

Yol planlaması, Dış düzenleme ile birlikte belediye temizlik altyapısını da (sıhhi tesisat, doğal gaz tesisat, yağış ve fekal kanalizasyonu, elektrik hatları ve telekomünikasyon planları, ...) projelendiriyoruz.