Gürültü ölçümlerinin araştırması

 

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİNİN ARAŞTIRMASI

 

Personelimiz endüstriyel kaynaklardan, karayolu ve demiryolundaki oluşan gürültü kirlilikleri alanında geliştirilip eğitilmiştir.
 

“SoundPLAN 7.3” adlı yazılımın yardımıyla mevcut olan gürültü analizini yapıp trafik verilerinin sonuçlarına göre gelecekte gürültü seviyelerini tahmin etmekteyiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konut cephelerinde mevcut ve gelecek olan gürültü düzeylerini belirtiyor, gürültü haritalamasını yapıyor, farklı ses çözümleri analize ediyor ve gürültü bariyerlerin uygulanması için önerilerimizi hazırlıyoruz. Endüstriyel kaynaklarının ses gücü sonuçlara göre çevre üzerindeki etkilerini analize ediyoruz.

 

Yaptığımız her şeyi aktif gürültü korumanın planlaması ve diğer hafifletici önlemlerin düşük maliyetinin nedenidir.