Meritve hrupa

Meritve hrupa

Obremenitev okolja s hrupom je stalno prisotna v zunanjem okolju. S strokovnimi meritvami lahko identificiramo izvore hrupa in določimo njihov vpliv na okolico.

Aktivni smo na področju meritev cestnega hrupa, železniškega hrupa ter industrijskega hrupa.

Na področju industrijskega hrupa nudimo izvedbo projekta od analize stanja, meritev hrupa do predloga in izvedbe sanacije.

 

Merilna oprema

Za izvajanje meritev hrupa uporabljamo analizator hrupa Brüel&Kjær tip 2250. Inštrument omogoča natančno določanje različnih kazalcev hrupa v poljubnem časovnem obdobju.

Merjenje okoljskih parametrov izvajamo s pomočjo naprave Vaisala WXT536. Naprava deluje v povezavi s prej omenjenim analizatorjem hrupa.

Reference

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si