O podjetju

PROVIA d.o.o. je projektantsko in svetovalno podjetje na področju nizkih gradenj.

V naše projekte uvajamo sodobne tehnične rešitve, tehnologije in materiale s ciljem izboljšanja kvalitete, nižanja stroškov ter skrajšanja časa izvedbe projektov.

Posebno pozornost posvečamo ohranjanju sožitja z naravo. Na področju varovanja okolja pred hrupom smo vodilni na svojem področju.

S strokovnim znanjem in izkušnjami ustvarjamo dodano vrednost na projektih, s čimer zagotavljamo trajnostni razvoj družbe ter strokovno in osebnostno rast zaposlenih.

Od ustanovitve leta 2004 smo se na trgu projektantskih storitev razvili v kredibilno, zanesljivo in visoko strokovno podjetje.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je opravljanje projektantskih, svetovalnih in inženirskih storitev po najvišjih standardih kakovosti v zadovoljstvo naših naročnikov ter zaposlenih v družbi.
Z našim strokovnim znanjem in izkušnjami ustvarjamo dodano vrednost na projektih, ki so nam zaupani. Slednje nam zagotavlja uspešen razvoj družbe ter strokovno in osebnostno rast zaposlenih v družbi.

VIZIJA

Varovanje okolje in ekološko naravnane rešitve so vodilni pogoj pri izvedbi naših projektov. V  naši regiji prednjačimo na področju varovanja bivalnega okolja in prebivalcev pred prekomernim hrupom. Vizija družbe je ostati vodilna družba s področja zaščite pred hrupom v Sloveniji ter okrepiti svojo vlogo na področju jugovzhodne Evrope.

V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi želimo s prometnimi  strategijami izboljšati življenjsko okolje v občinah.

Mediji

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.