Promet

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Na področju prometne infrastrukture celovito rešujemo problematiko cestnega prometa ter nemotoriziranega prometa (pešci, kolesarji).

Nudimo izdelavo prometnih študij različnih obsegov, na podlagi katerih izdelamo projektno dokumentacijo vseh faz (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID).

Izdelujemo tudi samostojne načrte za novogradnje in rekonstrukcije cest vseh kategorij, načrte zunanjih ureditev, elaborate analize prometne varnosti, analize preglednosti, prometne prevoznosti,…

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

V sklopu načrtovanja cest, zunanjih ureditev ter ostalih projektov izdelujemo tudi načrte komunalne infrastrukture (vodovod, plinovod, meteorna in fekalna kanalizacija, načrti EE vodov in telekomunikacij).

 

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si