Tehnične meritve hrupa

MERITVE HRUPA

Hrup je v naravnem, bivalnem in delovnem okolju stalno prisoten. Izpostavljenost prekomernemu hrupu je za človeka škodljiva.

V našem podjetju smo specializirani za izvajanje meritev hrupa na terenu. Merjenje hrupa izvajamo za področja cestnega in železniškega prometa ter na področju industrijskega hrupa.

V okviru projekta meritev hrupa izdelujemo tudi strokovne predloge za protihrupno zaščito ter izvedbo sanacije hrupa.

 

MERILNA OPREMA

Za meritve hrupa uporabljamo analizator hrupa Brüel & Kjær tip 2250. Inštrument omogoča natančno merjenje hrupa in določanje različnih kazalcev hrupa v poljubnem časovnem obdobju. Za obdelavo podatkov meritev hrupa, opravljenih z zvočnim analizatorjem Brüel & Kjær, uporabljamo programsko opremo Brüel & Kjær BZ-5503 Measurement Partner Suite.

Merjenje okoljskih parametrov izvajamo s pomočjo naprave Vaisala WXT536. Naprava deluje v povezavi s prej omenjenim analizatorjem hrupa.

 

 

 

Natančna identifikacija lokacije izvorov hrupa je ključna za učinkovito sanacijo hrupa. V ta namen v podjetju uporabljamo zvočno kamero CAE Systems SoundCam s pomočjo katere z visoko natančnostjo odkrijemo majhna lokalna področja, ki imajo signifikanten vpliv na obremenjevanje okolja s hrupom.

 

 

Reference

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si