Industrijski hrup

Obrat PDP, SIJ Acroni Jesenice

Stroji in delovni procesi v proizvodnjem obratu podjetja Acroni Jesenice so povzročali visoke obremenitve s hrupom, tako v njem, kot tudi izven obrata. Hrup je proizvajalo več različnih izvorov v notranjosti in zunanjosti objekta. K reševanju problema smo pristopili po postopku: strokovna analiza stanja, tehnične meritve hrupa in nato celoviti predlogi sanacije. Na podlagi naših predlogov za zmanjševanje obremenitve okolja s hrupom je sanacijske ukrepe izvedel zunanji izvajalec.

Predlagani protihrupni ukrepi:

  • Absorbcijske protihrupne obloge okoli hrupnih strojev
  • Absorbcijske protihrupne ograje okoli hladilnih stolpov
  • Dušilci hrupa na kanalih za odvod in dovod zraka na stroju in objektu

Investitor:
Acroni, podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov d.o.o.
Leto:
2020
Lokacija:
Jesenice
Merilna oprema:
Analizator zvoka Brüel & Kjær tip 2250, zvočna kamera CAE Software SoundCam

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si