Študije hrupne obremenjenosti

Avtocestni odsek Logatec-Unec

Za avtocestni odsek AC-A1 0054/0654 Logatec-Unec je bila izdelana študija obremenitve okolja z avtocestnim hrupom, s predlogi za aktivno in pasivno protihrupno zaščito. Obravnavan je bil scenarij za 20-letno plansko dobo.

Predlagane protihrupne rešitve:

  • Protihrupne ograje v skupni dolžini cca 1,9 km
  • Uporaba obrabnih plasti z lastnostjo absorpcije hrupa
  • Pasivni protihrupni ukrepi na stavbah

Investitor:
DARS d.d.
Leto:
2021
Lokacija:
Logatec-Unec
Programska oprema:
SoundPLAN, QGIS

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si