Prometno načrtovanje

Bencinski servis Petrol, Bled

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava vseh načrtov in elaboratov za izvedbo novega bencinskega servisa s pripadajočimi objekti, vključno z zunanjo ureditvijo, odvodnjavanjem, fekalno kanalizacijo ter ureditvijo priključka na javno cesto. Projektna dokumentacija se je izvedla za faze: idejna zasnova (IDZ), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV). Pridobljena so bila vsa soglasja oz. mnenja, gradbeno in uporabno dovoljenje.

Investitor:
PETROL d.o.o., Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Leto:
2017-2019
Lokacija:
Bled
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, PGD, PZI, PID, NOV

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si