Prometno načrtovanje

Bencinski servis Petrol, obvoznica Mengeš

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava vseh načrtov in elaboratov za izvedbo novega bencinskega servisa s pripadajočimi objekti, vključno z zunanjo ureditvijo, odvodnjavanjem, fekalno kanalizacijo in ureditvijo priključka na javno cesto. Projektna dokumentacija se je izvedla za faze: idejna zasnova (IDZ), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt izvedenih del (PID).

Investitor:
PETROL d.o.o., Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Leto:
2017, 2018
Lokacija:
Mengeš
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, PGD, PZI, PID, NOV

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si