Prometne študije in prometni modeli

Cestna mreža Zlato Polje, Kranj

S strani Mestne občine Kranj je bila naročena prometna študija s celovito preveritvijo območja Zlatega polja in predlogom cestne mreže v prometnem modelu, ob predvideni pozidavi v več fazah. Predmet prometne študije je preveritev obstoječe in predlagane cestne mreže na območju Zlatega polja v PLDP prometnem modelu mesta Kranj v več fazah pozidave in ureditve cestne mreže. Za določitev prometnih tokov v vseh analiziranih scenarijih prometne študije smo uporabili interni mezoskopski prometni model območja mesta Kranj, ki je izdelan za celodnevne prometne obremenitve v letu 2020 z dodano generacijo novega prometa zaradi pozidave območja v posamezni fazi. Na podlagi rezultatov prometne študije je bila izdelana tudi zasnova cestne mreže.

Idejna rešitev cestne mreže Zlatega polja prikazuje cestno mrežo, ki je potrebna ob pozidavi v končnem stanju. V prvi fazi je obravnavano in določeno priključevanje na državno omrežje cest in ureditev cest na obeh robovih območja, končna ureditev cestne mreže pa predvideva tudi medsebojno notranjo povezavo med zahodnim in vzhodnim delom območja ter direktno navezavo na severno obvoznico. Direkten priključek območja z obvoznice je v končnem scenariju ključen za zagotavljanje optimalne dostopnosti do obstoječih in predvidenih vsebin na območju Zlatega polja.

Investitor:
Mestna občina Kranj
Leto:
2020
Vrsta projektne dokumentacije:
Elaborat, IDR

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si