Industrijski hrup

Fibran, Sodražica

V okolici proizvodnjega obrata je imela stranka opravka z visokimi nivoji hrupa, ki so bili posledica glasnih naprav za transport in filitriranje surovin iz silosa. Projekt je zajemal naslednje faze: strokovna analiza obstoječega stanja, tehnične meritve hrupa, predlog sanacijskih ukrepov ter projekt za izvedbo. Sanacijo hrupa na podlagi našega projekta je izvedel zunanji izvajalec.

Predlagani protihrupni ukrepi:

  • Absorbcijska protihrupna ograja okoli silosa

Investitor:
Fibran d.o.o.
Leto:
2018
Lokacija:
Sodražica
Merilna oprema:
Analizator zvoka Brüel & Kjær tip 2250, zvočna kamera CAE Software Bionic XS-56

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si