Protihrupna zaščita

Goričane, Medvode

V podjetju Goričane, d.d., so se odločili za izdelavo akcijskega načrta sanacije hrupa. Projekt je zajemal izdelavo akustičnega modela obstoječega stanja, preverbo učinkovitosti protihrupnih ukrepov ter izdelavo akcijskega plana.

Akustični model je bil kalibriran na podlagi večjega števila kratkotrajnih meritev hrupa. Mikrolokacije virov hrupa so bile določene s pomočjo zvočne kamere SoundCam.

Investitor:
Goričane d.d.
Leto:
2022
Lokacija:
Medvode
Merilna oprema:
Brüel & Kjær tip 2250, CAE Systems SoundCam
Programska oprema:
SoundPLAN, QGIS

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si