Študije hrupne obremenjenosti

Hladilni stolpi Koruflorya Istanbul, Turčija

Pri stanovanjskem kompleksu Koruflorya v Istanbulu v Turčiji so bili med stanovanjske objekte vgrajeni štirje hladilni stolpi. Hladilni stolpi so bili moteči za stanovalce tega kompleksa. Na podlagi proizvajalčevih podatkov o tehničnih lastnostih hladilnih stolpov, je bila izdelana študija obremenitve s hrupom. Analizirano je bilo širjenje hrupa znotraj stanovanjskega kompleksa ter predlagane variantne postavitve protihrupne zaščite. Končni predlog protihrupnih ukrepov je obsegal postavitev 6,5 metrov visoke protihrupne ograje okoli hladilnih stolpov ter montažo dušilcev hrupa nad vsak ventilator hladilnega stolpa. Za predlagano rešitev je bila izdelana idejna zasnova protihrupnih ukrepov.

Investitor:
Stanovanjski kompleks Koruflorya - privat
Leto:
2014
Lokacija:
Istanbul, Turčija
Programska oprema:
SoundPLAN

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si