Industrijski hrup

Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana

Poglavitna težava na objektih pod okriljem Inštituta Jožef Štefan je bila prisotnost motečega hrupa iz zunanjih enot klimatskih naprav in toplotnih črpalk. Protihrupna zaščita je bila izvedena in na nekaterih delih tudi dodelana z namenom zaščite okoliških prebivalcev in zaposlenih na inštitutu pred hrupom.

Na objektih smo izvedli strokovno analizo obstoječega stanja, tehnične meritve in pripravili predloge za učinkovito zaščito okolice pred hrupom.

Predlagani protihrupni ukrepi:

  • Absorbcijske obloge na stenah okoli naprav
  • Postavitev novih in predelava obstoječih protihrupnih ograj
  • Preureditev postavitve naprav
  • Namestitev dušilcev hrupa na izpuhe prezračevalnih naprav

Investitor:
Inštitut Jožef Štefan
Leto:
2020
Lokacija:
Ljubljana
Merilna oprema:
Analizator zvoka Brüel & Kjær tip 2250, zvočna kamera CAE Software SoundCam

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si