Prometna oprema

Kažipotna signalizacija na priključkih avtoceste A1

Na avtocesti A1, na območju od Dramelj do počivališča Polskava, je bila izvedena nova kažipotna signalizacija. Pri oblikovanju nosilnih polportalnih konstrukcij smo posebno pozornost posvetili oblikovnemu poenotenju konstrukcij, enostavnejši in hitrejši montaži ter večji varnosti za udeležence v prometu. Skupaj je bilo na osnovi naših načrtov izvedenih preko 50 prometnih tabel, od tega 24 na polportalnih konstrukcijah nad voziščem. Ob nosilnih konstrukcijah vertikalne prometne signalizacije so bile vgrajene nove jeklene varnostne ograje z ustreznim nivojem zadrževanja.

Investitor:
DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Leto:
2019
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, PZI, PID

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si