Študije hrupne obremenjenosti

Knauf Insulation, Škofja Loka

Projekt je obsegal celovito obravnavo obremenitve okolja s hrupom: strokovna analiza stanja, meritve hrupa, modelni izračun, predlog sanacijskih ukrepov ter izvedba ukrepov (zunanji izvajalec). Hrup na objektu je proizvajal hladilni stolp.

S kratkotrajnimi kalibracijskimi meritvami na 32 merilnih mestih smo pridobili podatke o nivojih hrupa ter jih upoštevali pri validaciji modelnega izračuna.

S pomočjo modela širjenja hrupa smo pripravili predloge optimalnih protihrupnih ukrepov za omejevanje hrupa. Na podlagi naših predlogov za zmanjševanje obremenitve okolja s hrupom je sanacijske ukrepe izvedel zunanji izvajalec.

Investitor:
Knauf Insulation d.o.o.
Leto:
2015
Lokacija:
Škofja Loka
Merilna oprema:
Analizator zvoka Brüel & Kjær tip 2250
Programska oprema:
SoundPLAN, AutoCAD

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si