Prometno načrtovanje

Kolesarska povezava Naklo – Zadraga

Projektu kolesarske povezave se navezuje na že zgrajeno kolesarsko omrežje. Le-ta preko Zlatega Polja povezuje Kranj in Naklo in vodi do meje občine Tržič. z omenjenim odsekom od Strahinja, preko Spodnjih in Zgornjih Dupelj do Zadrage. Skupna predvidena dolžina urejenih kolesarskih površin, ki so po tipu kolesarskih površin razdeljene na 7 odsekov je po projektu 3,830 km. V sklopu projekta je bila predvidena tudi premostitev čez potok Dupeljščica.

Investitor:
Občina Naklo
Leto:
2020
Lokacija:
Občina Naklo
Faze projektne dokumentacije:
IZP, PZI

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si