Prometne strategije

Kolesarsko omrežje Mestna občina Kranj

V okviru razvoja prometne infrastrukture mest in občin v smeri trajnostne mobilnosti, smo za območje mestne občine Kranj izdelali načrt obstoječih kolesarskih povezav ter predloge dopolnitve in razširitve celotnega kolesarskega omrežja. Predlagana razširitev je zajemala ukrepe kratkoročne in srednjeročne narave. V sklopu kratkoročnih rešitev je bilo predlaganih 45 ukrepov v skupni dolžini 67,9 km. Ukrepov srednjeročne narave je bilo 19, skupna dolžina pa 20,5 km.

V podjetju Provia smo specializirani za izdelavo celostnih zasnov in strategij kolesarskih omrežij za področja mest ter občin. Dokument te narave je osnovno vodilo za premišljeno načrtovanje prometne infrastrukture s povdarkom na trajni mobilnosti in pomembna podlaga za črpanje evropskih sredstev.

Investitor:
Mestna občina Kranj
Leto:
2017
Lokacija:
Mestna občina Kranj

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.