Prometne strategije

Kolesarsko omrežje Občina Radovljica

V okviru razvoja prometne infrastrukture mest in občin v smeri trajnostne mobilnosti, smo za območje občine Radovljica izdelali načrt obstoječih kolesarskih povezav ter predloge dopolnitve in razširitve celotnega kolesarskega omrežja. Predlagana razširitev je zajemala ukrepe kratkoročne in srednjeročne narave. V sklopu kratkoročnih rešitev je bilo predlaganih 29 ukrepov v skupni dolžini 28,9 km. Ukrepov srednjeročne narave je bilo 28, skupna dolžina pa 29,7 km.

V podjetju Provia smo specializirani za izdelavo celostnih zasnov in strategij kolesarskih omrežij za področja mest ter občin. Dokument te narave je osnovno vodilo za premišljeno načrtovanje prometne infrastrukture s povdarkom na trajni mobilnosti in pomembna podlaga za črpanje evropskih sredstev

Investitor:
Občina Radovljica
Leto:
2017
Lokacija:
Občina Radovljica

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.