Prometne strategije

Kolesarsko omrežje Občina Škofja Loka

V okviru razvoja prometne infrastrukture mest in občin v smeri trajnostne mobilnosti, je bil za območje občine Škofja Loka izdelan načrt obstoječih kolesarskih povezav ter predlogi dopolnitve in razširitve celotnega kolesarskega omrežja. Predlagana razširitev je zajemala ukrepe kratkoročne in srednjeročne narave. V sklopu rešitev je bilo predlaganih 118 ukrepov v skupni dolžini 198,5 km. Ukrepov srednjeročne narave je bilo za 143,9 km, srednjeročnih za 31,1 km ter dolgoročnih za 23,5 km.

V podjetju Provia smo specializirani za izdelavo celostnih zasnov in strategij kolesarskih omrežij za področja mest ter občin. Dokument te narave je osnovno vodilo za premišljeno načrtovanje prometne infrastrukture s povdarkom na trajni mobilnosti in pomembna podlaga za črpanje evropskih sredstev.

Investitor:
Občina Škofja Loka
Leto:
2021
Lokacija:
občina Škofja Loka

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si