Prometne študije in prometni modeli

Korekcija krmilnih programov semaforskih naprav, Novo mesto

Za Mestno občino Novo mesto je bil izdelalan elaborat korekcije obstoječih krmilnih programov signalno varnostnih naprav v 4 križiščih v Novem mestu. Potreba po korekciji krmilnih programov se je pojavila zaradi prerazporeditve prometnih tokov na širšem območju mestnega jedra, ki je posledica prepovedi motornega prometa preko Glavnega trga v smeri jug-sever.

Kapacitetno analizo je bila opraviljena s programskim orodjem PTV Vistro, dalje je bila opravljena preveritev z orodjem PTV Vissim. Stanje se je po implementaciji popravkov občutno izboljšalo, zmanjšale so se kolone vozil in časovne zamude v jutranji konici.

Investitor:
Mestna občina Novo mesto
Leto:
2016 - 2018
Vrsta projektne dokumentacije:
Prometna študija

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si