Industrijski hrup

Objekt za hlajene tovore, Luka Koper

V Luki Koper so bile prisotne povečane obremenitve okolja s hrupom iz objekta za hlajene tovore. Opravili smo strokovno analizo situacije, tehnične meritve obremenitve s hrupom ter pripravili projekt za izvedbo protihrupne zaščite na kritičnih mestih. Sanacija hrupa je bila na podlagi našega projekta izvedena s strani zunanjega izvajalca.

Predlagani protihrupni ukrepi:

  • Dušilci hrupa na zračnih izpustih
  • Tesnjenje rež na vratih
  • Absorpcijske lamele ob hladilnih stolpih ter prezračevalnih odprtinah

Investitor:
Luka Koper d.d.
Leto:
2017
Lokacija:
Koper
Merilna oprema:
Analizator zvoka Brüel & Kjær tip 2250, zvočna kamera CAE Software Bionic XS-56

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si