Industrijski hrup

Metal Ravne, Ravne na Koroškem

Iz proizvodnjega obrata podjetja Metal Ravne se je proti stanovanjskemu naselju v bližini širil moteč hrup. Na podlagi študije hrupa zunanjega izvajalca smo pripravili načrt protihrupne zaščite. Pred odprtine za prezračevanje so bile nameščene lamele proizvajalca Renson. Te imajo lastnost dušenja hrupa ter hkratnega nemotenega pretoka zraka.

Na drugem delu objekta je prekomerno obremenitev s hrupom na okolje povzročal hladilni stolp. Strokovni analizi stanja so sledile tehnične meritve hrupa ter izvedba protihrupne zaščite v obliki protihrupnih panelov.

Investitor:
Metal Ravne d.o.o.
Leto:
2012
Lokacija:
Ravne na Koroškem
Merilna oprema:
Analizator zvoka Brüel & Kjær tip 2250

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si