Študije hrupne obremenjenosti

Nova obvoznica, Moravče

Študija obremenjenosti s hrupom je bila izdelana v sklopu izdelave načrta nove obvoznice v Moravčah. Izdelan je bil prikaz stanja obremenitve okolja s hrupom za naslednjih 10 in 20 let.

Z vidika širjenja cestnega hrupa sta bili obravnavani dve različici izvedbe obvoznice – po obstoječem terenu in z viadukti.

Kot protihrupni ukrep je bila predlagana izvedba pasivne protihrupne zaščite stavb z varovanimi prostori.

Investitor:
Občina Moravče
Leto:
2020
Lokacija:
Moravče
Programska oprema:
SoundPLAN, QGIS

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si